AKADEMIA PEDAGOGJIKE E TIRANES ATY KU DIPLOMA JUAJ MERR VLERE !

E-mail: apt_info@yahoo.com

                 AKADEMIA  PEDAGOGJIKE  E  TIRANËS

 

RREGJISTRIMET KANE FILLUAR.

EJANI NË AKADEMINË PEDAGOGJIKE TË TIRANËS, ATY KU DIPLOMA JUAJ MERR VLERË !

BËHUNI EDHE JU ELITA MË E RE DHE MË RESPEKTUESHME E VENDIT.


KREDITET TUAJA JANË TË TRANSFERUESHME.


  

 

  • Mësues për ciklin e ulët
  • Mësues për parashkollorë
  • Mësues të gjuhës angleze
  • Pedagogji-Histori
  • Pedagogji speciale (specializuar për fëmijë me nevoja të veçanta )
  • Gazetari (me specifike edukimi, kulturë, arsim, shkencë)
  • Master Profesional në mësuesi, me emërtimin  "Studime të thelluara në mjeshtrinë e mësimdhënies", 90 ECTS

Akademia Pedagogjike e Tiranës ka nderin të ketë një staf akademik të përzgjedhur, me tituj shkencorë, me  përvojë akademike shumë vjeçare dhe kualifikime pasuniversitare brënda dhe jashtë vendit .

Shumë prej tyre janë autorë tekstesh universitare të miratuar nga MASH për  mësimdhënie në studimet Bachelor dhe Master. 

EJANI EDHE JU E BËHUNI ELITA

MË E RE DHE ME RESPEKTUESHME

E VËNDIT !

 

Adresa: Rruga Frang Bardhi,Vila          Nr1,Selitë,Tiranë.

email: apt_info@yahoo.com

                                                                   
                                                                                            

 

                                                                                                   

 

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content